Ook bij deze reis gaan we geld inzamelen voor het UMC Oncologiefonds. Ad Geurts van Kessel is in de weer met onderzoek. Kinderen die de diagnose acute lymfatische leukemie (ALL) krijgen, kunnen steeds vaker worden genezen. Dat is mooi, maar toch komt nog steeds in 20% van de kinderen de ziekte na verloop van tijd terug.. Deze kinderen hebben dan een veel slechtere kans om de ziekte te overleven. Met komst van nieuwe geavanceerde DNA-technieken zijn er ook nieuwe genetische afwijkingen gevonden die voorspellend zijn of de ziekte zich kan ontwikkelen op weer terug te keren. Genetische afwijkingen in het gen IKAROS vormen hiervan een aansprekend voorbeeld. Onze studies hebben er mede toe geleid dat de bepaling van IKAROS afwijkingen nu onderdeel is van de standaard diagnostiek bij kinderen met acute lymfatische leukemie. Maar recent onderzoek heeft echter ook aange- toond dat leukemie bij kinderen veelal bestaat uit heterogene populaties van onafhankelijk uitgegroeide leukemie cellen met een verschillend spectrum aan genetische afwijkingen. Tijdens de uitgroei van de leukemie, kan de samenstelling van deze subpopulaties leukemie cellen veranderen. Dit fenomeen kan gevolgen hebben voor therapie: specifieke leukemie cellen die bij diagnose in kleine hoeveelheden aanwezig zijn kunnen de behandeling overleven (resistentie) en aanleiding geven tot de terugkeer van de ziekte. Het onderzoek zal erop gericht zijn om deze laag-frequente leukemie cellen al bij diagnose op te kunnen sporen. Om dit te realiseren zal een techniek worden ontwikkeld die het mogelijk maakt om een groot aantal genen in cel voor cel na te kijken op afwijkingen met behulp van een zogenaamde “single cell next generation sequencing” technologie.


Storten kan al  ovv.  VD 172 op rekening:

NL34RABO033.00.00.039 Radboud Oncologie Fonds


Alvast dank!

Toespraak van Roland Kuiper